Jevanhet Architectuur hecht grote waarde aan het behoud en verbetering van ons milieu. Daarom streven we er naar om onze projecten op een zo duurzaam mogelijke wijze te realiseren. We kijken met de opdrachtgever op kritische wijze naar toe te passen materialen. Het streven naar energieneutrale gebouwen en CO2 neutrale materiaalgebruik staan hoog op ons prioriteitenlijst. Tezamen met de opdrachtgever worden de mogelijkheden van verschillende toepassingen afgewogen en zo mogelijk optimaal toegepast in de te realiseren projecten. Hierbij denken we aan duurzame producten van bijvoorbeeld gerecycled materiaal of hout, maar ook aan natuurlijke warmtebronnen zoals aardwarmte en zonne-energie. Het gaat dus niet alleen om het gebouw zelf, maar ook met name om het gebruik van de gebouwen. We hebben immers deze wereld in bruikleen van onze kinderen en kleinkinderen...

Jevanhet Architectuur pretendeert niet alle kennis en ervaring in huis te hebben en werkt daarom bij voorkeur samen met deskundigen en experts. Zij kunnen onafhankelijk adviseren bij het maken van keuzes voor toepassing van bouwmaterialen, verwarming- en ventilatiesystemen. Met de opdrachtgever wordt afgestemd waar diens ambities in dit vlak liggen en welke partijen daarbij betrokken kunnen worden.
Op deze website zijn verschillende projecten opgenomen waarin uiteenlopende duurzaamheids-aspecten op verschillende wijze en niveaus zijn toegepast.